Clip đã bị xóa!

tap lam cA si~
boo.n0l0ve

Ngày đăng 05-04-2009

thang` ban tOi no' dAng tAp.lAm` cA sj~ hAn` wuOc' :))