Clip đã bị xóa!

tenanxahoi
iambutj

Ngày đăng 18-11-2009

Cờ bạn đang là 1 vấn nạn trên toàn xã hội. Họ phần lớn là những cử nhân kinh tế trong tương lai vậy mà trong 1 khoảnh khắc không làm chủ được mình họ đã xa ngã. Ngoài ra chúng ta còn thấy trong clip này là xu hướng GUY đang dần hình thành trong xã hội Việt Nam