tết nay anh không thèm chơi đốt pháo

Đăng ngày 26-01-2011
tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi

Bình luận (1)