tiểu phẩm an toàn giao thông thcs TT bo ha

Đăng ngày 01-12-2009
clip được thực hiện bởi học sinh trường THCS TT Bố hạ yên thế . tích cực tham gia đảm bảo tuyên truyền luật an toàn giao thông

Bình luận (3)