Sorry, this video is not available in your country.

tiểu phẩm an toàn giao thông thcs TT bo ha

manthehe7x

Tags: CLIP thi an toàn giao thông trường THCS TT BỐ HẠ

Đăng ngày 01-12-2009

clip được thực hiện bởi học sinh trường THCS TT Bố hạ yên thế . tích cực tham gia đảm bảo tuyên truyền luật an toàn giao thông

Bình luận (3)