Clip đã bị xóa!

trâu rừng tấn công sư tử

29,679

Tags: hấp dẫn, lôicuốn, bó tay, trâu rừng, sư tử

Đăng ngày 27-03-2007

trả thù là như vậy đó

Bình luận (5)