Sorry, this video is not available in your country.

trâu rừng tấn công sư tử

Tags: hấp dẫn, lôicuốn, bó tay, trâu rừng, sư tử

Đăng ngày 27-03-2007

trả thù là như vậy đó

Bình luận (5)