trâu rừng tấn công sư tử

Đăng ngày 27-03-2007
trả thù là như vậy đó

Bình luận (5)