trâu rừng tấn công sư tử con

Đăng ngày 27-02-2007
Tức giận vì sự tử cắn chết 1 con trâu cái, lũ trâu điên cuồng giết tất cả các con sư tử con

Bình luận (1)