Clip đã bị xóa!

trâu rừng tấn công sư tử con

Lê Nguyễn

27,573

Tags: lion, buffalo, attack, sư tử, trâu, animals

Đăng ngày 27-02-2007

Tức giận vì sự tử cắn chết 1 con trâu cái, lũ trâu điên cuồng giết tất cả các con sư tử con

Bình luận (1)