Clip đã bị xóa!

trường sơn đông trường sơn tây (chung đức - thu hiền)

trường sơn đông trường sơn tây (chung đức - thu hiền)
philh

Ngày đăng 11-05-2007

bài hát hay