Clip đã bị xóa!

video TAI NẠN GIAO THÔNG
nnnt

Ngày đăng 19-05-2008

video quay được một cách tình cờ.....khiếp quá!!!!!!!!..........