Clip đã bị xóa!

[vietsub] Kamen Rider W Forever: A to Z Gaia Memories of Fate [3/3]

[vietsub] Kamen Rider W Forever: A to Z Gaia Memories of Fate [3/3]
dakima5

Ngày đăng 02-04-2011

Một tổ chức bí ẩn được biết dưới tên "NEVER" xuất hiện ở thành phố Futto, Đánh cướp 26 GaiaMemory mang tên từ A đến Z thế hệ thứ hai gọi là T2 Gaia Memory. Katsumi Daido, Kamen Rider Eternal là lãnh đạo NEVER và một nhóm Dopant với sức mạnh tương tự Kamen Rider Double: Cyclone, Heat, Luna, Metal, và Trigger mang âm mưu biến Futto thành địa ngục.

Đọc thêm