Võ thuật công an nhân dân

Đăng ngày 12-09-2009
Đây là 1 bài luyện tập võ thuật của Công An Nhân Dân.

Bình luận (2)