Clip đã bị xóa!

Võ thuật công an nhân dân

Võ thuật công an nhân dân
linhcuidn

Ngày đăng 12-09-2009

Đây là 1 bài luyện tập võ thuật của Công An Nhân Dân.