Sorry, this video is not available in your country.

Võ thuật công an nhân dân

linhcuidn

Tags: vo thuat cand, Võ thuật công an nhân dân, võ thuật

Đăng ngày 12-09-2009

Đây là 1 bài luyện tập võ thuật của Công An Nhân Dân.

Bình luận (2)